Getox na owady biegające karaluchy, prusaki, mrówki 600ml

Getox Ultra na owady biegające 600ml – ZOOCYD

Jest to środek przeznaczony do zwalczania w pomieszczeniach karaluchów, prusaków, mrówek, pcheł, pluskiew, rybików cukrowych i innych owadów biegających. ZWALCZANIE
Przed użyciem należy kilkakrotnie wstrząsnąć pojemnikiem. Otworzyć rozpylacz przez ustawienie dyszy na symbol rozpylania i nacisnąć dźwignię. Opryskiwać miejsca gnieżdżenia się owadów, ich kryjówki i drogi przebiegu. Podczas opryskiwania zwrócić uwagę na wszelkie szpary, zwłaszcza przy rurach c.o., rurach kanalizacyjnych, listwach przypodłogowych. W przypadku zwalczania mrówek faraona opryskać szerokim łukiem ścieżki prowadzące do gniazd.Na opryskanych powierzchniach preparat powinien tworzyć barierę na drodze do gniazda. W przypadku, gdy ścieżki nie są widoczne, opryskiwać miejsca najczęstszego gromadzenia się mrówek. W przypadku innych owadów opryskiwać miejsca, na których owady siadają.

Zawartość substancji czynnej:
deltameryna 0.15g/l
Opakowania: 600 ml.

UWAGI!
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.Środek przeznaczony do sprzedaży amatorskiej.
Zgodnie z podstawą prawna: art. 25 ust. 3 pkt. 5 Ustawy o środkach ochrony roślin z 8 marca 2013 roku (Dz. U. z 2013, poz. 455),informujemy że nabycie środków ochrony roślin możliwe jest  tylko przez: –  przez osoby pełnoletnie oraz-  posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin dla użytkowników profesjonalnych.